Opći uvjeti korištenja i poslovanja

Molimo da se prije početka korištenja internetske stranice www.smartel.hr ( u daljnjem tekstu “Stranica”), u vlasništvu Smartel, obrt za usluge i trgovinu, Marko Postružin, Ilica 158, Zagreb, upoznate s Općim uvjetima korištenja i poslovanja stranice (u daljnjem tekstu “Uvjeti”).  Ako imate kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Uvjete, molimo obratite se na adresu e-pošte: info@smartel.hr

Na Uvjete Stranice i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije (u daljnjem tekstu “E-trgovine”) na Stranici, primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije isključivo pismenim putem na adresu Smartel, Ilica 158, Zagreb ili e-poštom na info@smartel.hr. Uvjeti  podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08).

Pri naručivanju proizvoda E-trgovine Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača

DOSTUPNOST PROIZVODA E-TRGOVINE

Svi proizvodi u E-trgovini su dostupni ili je moguća narudžba što je oznaćeno kraj svakog artikla. Ako imate dodatne želje ili upite, tj. ako proizvoda nema u E-trgovini, molimo Vas da nas kontaktirate te ćemo ućiniti sve da nabavimo proizvod i dostavimo ga u najkraćem mogućem roku.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA E-TRGOVINE

Cijene proizvoda i usluga E-trgovine na Stranici izražene su u eurima (u daljnjem tekstu “€”)  i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijene, uvjete plaćanja i akcijske ponude vrijede u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

NAČINI PLAĆANJA U E-TRGOVINI

  1. Internet bankarstvo, mobilno bankarstvo, opća uplatnica – uplata na žiro račun (transakcijski račun) -jednokratno
  2. Plaćanje jednokratno i na rate kreditnim i debitnim karticama
  3. Pouzećem prilikom preuzimanja
  4. Kartično plaćanje online jednom od kreditnih kartica: Mastercard, Maestro, Visa, Diners ili Discover

 

Internet bankarstvo – Nakon vaše narudžbe šaljemo u što kraćem roku ponudu/predračun na Vašu e-mail adresu koju ste naveli kod narudžbe. Po primitku ponude/predračuna uplatu vršite direktno na naš bankovni račun (IBAN će biti naveden u ponudi/na predračunu). Koristite broj ponude/predračuna kao poziv na broj, a u opis plačanja upisujete ime proizvoda.

 

TROŠKOVI I NAČINI DOSTAVE

Troškovi dostave za sve proizvode, na području cijele Republike Hrvatske, su 4-6€. Dostava za Grad Zagreb i relacija Zagreb-Krapina dostava je 4€, dok je za ostatak Hrvatske dostava 6€.

Rok dostave počinje teći nakon što uplata bude vidljiva na našem računu. UZ SVAKI PROIZVOD PIŠE ROK ISPORUKE! Narudžbe se isporučuju uglavnom GLS-om, Overseas Expressom i HP-om . Ako proizvod bude poslan drugom kurirskom službom, biti ćete o tome obaviješteni.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti, dužni smo kupca obavijestiti, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora ili pristati na naknadni rok za isporuku ukoliko je to moguće. Sve naručene artikle nastojati ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljaka.

Smartel zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda. Sva prava kupca na reklamacije i povrate opisana su u  uvjetima.

DOSTAVA RAČUNA

Račun Vam, uz prethodnu najavu, šaljemo na e-mail adresu koju ste naveli kod narudžbe ili Vam šaljemo u paketu zajedno sa proizvodom.

Račun se prilaže uz korištenje jamstva, a bez računa jamstvo ne vrijedi. Kod korištenja naše usluge van jamstvenog servisa/popravka uređaja, račun može biti i jamstvo i/ili može sadržavati tekst uvjeta jamstva.

POGREŠKE U OPISU I FOTOGRAFIJAMA

Proizvodi na E-trgovini  prikazani su osnovnim informacijama o proizvodu i fotografijama, te su podaci o istima sačinjeni temeljem dostupnosti podataka od strane samih proizvođača ili dobavljača.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te je moguće odstupanje u nekim detaljima proizvoda koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, posebice obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se nužno o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na E-trgovini podložni su nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na E-trgovini Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Predmet narudžbe mogu biti isključivo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi na zalihama skladišta. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na E-trgovini, može se pojaviti nesklad u raspoloživosti proizvoda između skladišta dobavljača i E-trgovine

Ukoliko neki proizvod/i nije/nisu na raspolaganju, prodavatelj će kupca obavijestiti (e-mailom ili telefonski) o novom mogućem roku isporuke te predložiti zamjenski što sličniji proizvod onom naručenom. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se kupac na otkazivanje narudžbe, Prodavatelj će mu vratiti uplaćeni novac najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje.

REKLAMACIJE PROIZVODA E-TRGOVINE

Reklamacije su moguće samo i isključivo uz predoćenje originalnog računa. U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, proizvod pošaljite na adresu Smartel, Ilica 158, Zagreb uz prethodni kontakt i dogovor pisanim putem na istu adresu ili putem e-pošte (info@smartel.hr).

Kupac proizvod šalje natrag o svojem trošku, a odgovor na reklamaciju će dobiti u pisanom obliku unutar 15 dana od dana kada Smartel preuzime proizvod na reklamaciju. Ukoliko Smartel vraća proizvod dobavljaču na daljnje ispitivanje nedostataka ili skrivenih mana, ovaj rok se može produžiti na maksimalno 30 dana. Ukoliko u tom razdoblju nije riješena reklamacija, Smartel je dužan dostaviti novi proizvod ili vratiti novac u roku 8 dana.

INFORMACIJE O PRAVU NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU (E-TRGOVINA)

 1. Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor.
 2. Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
 3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom u pismenom obliku. Obavijest uz detaljan opis povrata, mora sadržavati ime i prezime kupca, mjesto i adresau isporuke, e-mail i kontakt broj, datum primitka robe, datum narudžbe, broj računa.
 4. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
 5. Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.
 6. Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.
 7. Korisnik isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti. Obavezno je vraćanje robe u original pakiranju i bez apsolutno nikakvih tragova korištenja ili se snosi trošak kao što je navedeno nekoliko rečenica prije.
 8. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
 9. Smartel, obrt za trgovinu i popravak mobitela i tableta, Marko Postružin, Družilovec 93b, Veliko Trgovišće (u daljnjem tekstu “Smartel”) će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag, najkasnije 30 dana od datuma povrata robe.
 10. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU
1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________

2. Prima [ovdje trgovac unosi svoj naziv i sjedište, te broj telefona, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa]:

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________

– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),

– datum.

IZJAVA O JAMSTVU PROIZVODA IZ E-TRGOVINE I SERVISNI UVJETI ISTIH

Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu proizvođača/dobavljača ili na/uz račun. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda, u suprotnom jamstvo neće biti  ostvarivo.

Proizvođač/dobavljač garantira da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka izvršiti će se popravak ili zamjena proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

U ponudi imamo dodatna jamstva, a uvjete možete pročitati na linku ispod. (https://tvpromotion.eu/hr/documents/OP%C4%86I%20UVJETI%20PROTECTO%20JAMSTVA.pdf)

Za ostvarivanje prava na jamstva i dodatna jamstva obrt Smartel je samo posrednik između krajnjeg kupca i dobavljača. Za kvarove unutar jamstvenog roka obratite se e-poštom na info@www.smartel.hr ili možete putem pošte na Smartel, Družilovec 93b, 49214 Veliko Trgovišće te ćete u što moguće kraćem roku dobiti uputu za daljnje korake.

JAMSTVO NAKON USLUGE VANJAMSTVENOG SERVISA/POPRAVKA

Kod korištenja naše usluge van jamstvenog servisa/popravka uređaja izdajemo Vam račun koji može biti jamstvo i/ili može sadržavati tekst uvjeta jamstva. Jamstvo ne vrijedi za namjerna i nenamjerna fizička (mehanička) oštečenja te na vanjske utjecaje (vlaga, prašina, vibracije, strujni udar, izvor topline i sl.).
Bilo kakav pokušaj otvaranja uređaja izvan “Smartel” servisa poništava jamstvo. Jamstvo vrijedi samo uz predočenje računa.

 

NAČIN PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte na Smartel, Ilica 158, Zagreb, ili e-pošte: info@smartel.hr

Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

 

SERVIS SMARTEL

USLUGE SKLAPANJA STOLNIH RAČUNALA I NADOGRADNJA LAPTOPA

Nudimo vam uslugu sklapanja računala prema vašim željma. Ukoliko Vam se svidi neko računalo iz naše ponude u E-trgovini, ali bi htjeli ipak SSD umjesto HDD, 8GB RAM memorije umjesto 4GB, jaću grafičku karticu ili bilo kakvu drugu želju, rado ćemo Vam napraviti ponudu. Ukoliko Vam se ništa ne svidi ili ne zadovoljava vašim kriterijima, možemo složiti iz temelja kompletno računalo prema Vašim željama i potrebama. Vršimo i instalaciju računala u Vašem domu, uredu i sl. uz osnovnu edukaciju.  Za dodatna pitanja i informacije stojimo na raspolaganju na jednom od kontakata. (Dodatno o servisu, održavanju i sl.  vidi točku u nastavku:  “korištenje usluga servisa”).

KORIŠTENJE USLUGA SERVISA

Smartel, nudi usluge popravka mobitela i računala te ostale komunikacijske i računalne opreme kao i redovito održavanje navedenog. Usluge servisa odnose se na van jamstvene proizvode, a proizvodi koji su pod tvorničkim jamstvom, izgubiti će tvorničko jamstvo. Svaki naš popravak ili servis dobiva naše jamstvo. Rok jamstva određuje serviser u dogovoru sa korisnikom. Upiti se šalju na adresu Smartel, Ilica 158, Zagreb, e-poštom na info@smartel.hr, putem društvene mreže Facebook (facebook.com/smartel.servis) , kontakt formom (smartel.hr/kontakt) ili na mobitel 0996896111.

Popravci se vrše na adresi Smartela. Prema dogovoru, moguć je i popravak na terenu uz naknadu od 0.30€/km.

Trajanje popravka ovisi o složenosti posla i dostupnosti dijelova. Ipak, većina popravaka traje 1-3 radna dana, ali može potrajati i znatno dulje.

Plaćanje se vrši uplatom na transakcijski račun (jednokratno).

Reklamacije i jamstvo ostvarivi su isključivo uz predočenje originalnog računa. Trajanje jamstva ovisi o vrsti popravka i usluge, a biti će navedeno kao stavka na računu. Jamstvo ne vrijedi na namjerna i nenamjerna fizička tj. mehanička oštečenja, na vanjske utjecaje (strujni udar, kiša, vatra, sunce, vlaga, prašina i sl.).

ZAVRŠNE ODREDBE:

Smartel zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Zaboku.

Kupnjom u E-trgovini automatski prihvaćate sve Uvjete.

Ukoliko ne prihvaćate Uvjete, molimo Vas da ne koristite naše usluge.